icon-calorifer

Servicii • Eliberare avize tehnice

Pașii care trebuie parcurși pentru obținerea acestui aviz sunt:

Pas 1. Obținere aviz PUZ (Plan Urbanistic Zonal), pentru care sunt necesare următoarele:

 • Cerere (model formular nou)
 • Certificat de Urbanism (copie);
 • Plan cadastral de încadrare în zonă, scara 1:2000 (2 exemplare);
 • Plan cadastral anexă la Certificatul de Urbanism scara 1:500 (3 exemplare);
 • Copie BI/CI titular și dacă este cazul copie BI/CI reprezentant legal / delegat / împuternicit;
 • Împuternicire / Procură / Delegație / Declarație pe proprie răspundere (dacă este cazul);
 • Copie Cod Unic de Înregistrare (dacă este cazul);
 • Act de proprietate / închiriere / concesionare / convenție civilă (copie);
 • Aviz de oportunitate emis de către P.M.B sau de Primăriile de Sector;
 • Studiu de fundamentare ștampilat (F4G1);
 • Dovadă plată (Factura sau OP însoțit(ă) de chitanță) în copie;
 • Dosar cu șină;
 • Paginile numerotate.

  Obs: Pentru avizul PUZ se vor trasa limitele proprietății pe planul scara 1:500.

Pas 2. Obținere aviz PUD (Plan Urbanistic de Detaliu), pentru care sunt necesare urmatoarele:

 • Cerere (model)
 • Certificat de Urbanism (copie);
 • Plan cadastral de încadrare în zonă, scara 1:2000 (2 exemplare);
 • Plan cadastral anexă la Certificatul de Urbanism scara 1:500 (3 exemplare);
 • Copie BI/CI titular și dacă este cazul copie BI/CI reprezentant legal / delegat / împuternicit;
 • Împuternicire / Procură / Delegație / Declarație pe proprie răspundere (dacă este cazul);
 • Copie Cod Unic de Înregistrare (dacă este cazul);
 • Act de proprietate / închiriere / concesionare / convenție civilă (copie);
 • Dovadă plată (Factura sau OP însoțit(ă) de chitanță) în copie;
 • Dosar cu șină;
 • Paginile numerotate.

  Obs: Pentru avizul PUD se vor trasa limitele proprietății pe planul scara 1:500.

Pas 3. Obținere aviz tehnic de amplasament, pentru care sunt necesare urmatoarele:

 • Cerere (model)
 • Certificat de Urbanism (copie);
 • Plan cadastral de încadrare în zonă, scara 1:2000 (2 exemplare);
 • Plan cadastral anexă la Certificatul de Urbanism scara 1:500 (3 exemplare);
 • Copie BI/CI titular și dacă este cazul copie BI/CI reprezentant legal / delegat / împuternicit;
 • Împuternicire / Procură / Delegație / Declarație pe proprie răspundere (dacă este cazul);
 • Copie Cod Unic de Înregistrare (dacă este cazul);
 • Act de proprietate / închiriere / concesionare / convenție civilă (copie);
 • Dovadă plată (Factura sau OP însoțit(ă) de chitanță) în copie;
 • Dosar cu șină;
 • Paginile numerotate.

  Obs: Pentru avizul de amplasament se vor trasa limitele terenului cat si limitele constructiilor pe planul scara 1:500.
 

Începând cu data de 01.02.2017 verificarea documentațiilor tehnice, înregistrarea și întocmirea facturii fiscale în scopul emiterii avizelor pentru P.U.Z., P.U.D., Amplasament, Traseu, se efectuează în sediul RADET din str. Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, în zilele lucrătoare, între orele 08.00 - 13.00.

Factura fiscală se achită atât la Casieriile RADET cât și la Banca Comercială Română în contul menționat pe aceasta. Dovada achitării facturii fiscale se va prezenta în copie la eliberarea / ridicarea avizului tehnic.

Avizul tehnic de amplasament are un tarif in valoare de 94,15 RON (valoare cu TVA).

Avizele tehnice se eliberează de către RADET Serviciul Tehnic în str. Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, în zilele de marți și joi, între orele 08.00 - 13.00.

Termenul de emitere al avizului este de 30 de zile calendaristice, din momentul în care documentația tehnică aferentă cererii depuse este completă.

Termenul de valabilitate al avizelor este de 12 luni de la data emiterii.

Pentru mai multe informații tel: 0372.757.909 int. 139.

Pentru obținerea acestui aviz sunt necesare următoarele:
 • Cerere (model)
 • Certificat de Urbanism (copie);
 • Plan cadastral de încadrare în zonă, scara 1:2000 (2 exemplare);
 • Plan cadastral anexă la Certificatul de Urbanism scara 1:500 (3 exemplare);
 • Memoriu tehnic privind lucrarea;
 • Copie BI/CI titular și dacă este cazul copie BI/CI reprezentant legal / delegat / împuternicit;
 • Împuternicire / Procură / Delegație / Declarație pe proprie răspundere (dacă este cazul);
 • Copie Cod Unic de Înregistrare (dacă este cazul);
 • Act de proprietate / închiriere / concesionare / convenție civilă (copie);
 • Dovadă plată (Factura sau OP însoțit(ă) de chitanță) în copie;
 • Dosar cu șină;
 • Paginile numerotate.

  Obs: Pentru avizul de traseu se va trasa pe planul scara 1:500 traseul lucrărilor edilitare.
 

Începând cu data de 01.02.2017 verificarea documentațiilor tehnice, înregistrarea și întocmirea facturii fiscale în scopul emiterii avizelor pentru P.U.Z., P.U.D., Amplasament, Traseu, se efectuează în sediul RADET din str. Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, în zilele lucrătoare, între orele 08.00 - 13.00.

Pentru coordonarea execuției lucrărilor se întocmește un plan coordonator, ce va fi prezentat la Serviciul Tehnic pentru verificare și semnare, în vederea depunerii la Comisia de Coordonare Rețele a Primăriei Municipiului București.

Planul de Coordonare, în original, însoțit de secțiunile din zonele de intersecție, se prezintă la RADET Serviciul Tehnic în str. Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, București pentru verificare și semnare (marți și joi, între orele 08.00 - 13.00).

Clienții RADET se prezintă la Serviciul Tehnic din str. Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, unde li se întocmește Dispoziția de plată (în funcție de documentația depusă).

Factura fiscală se achită atât la Casieriile RADET cât și la Banca Comercială Română în contul menționat pe aceasta. Dovada achitării facturii fiscale se prezintă în copie la eliberarea / ridicarea avizului tehnic.

Pentru obținerea avizului beneficiarul achită un tarif stabilit în funcție de lungimea traseului. În prezent acesta este de 70,61 lei / 500 m (valoare cu TVA).

Termenul de emitere al avizului este de 30 de zile calendaristice, din momentul în care documentația tehnică aferentă cererii depuse este completă.

Termenul de valabilitate al avizelor este de 12 luni de la data emiterii.

Avizele tehnice se eliberează la Serviciul Tehnic din str. Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, în zilele de marți și joi, între orele 09.00 - 13.00.

Pentru mai multe informații tel: 0372.757.909 int. 139.

Documente necesare
 • Cerere de racordare care va cuprinde:
  • numele, prenumele, adresa, telefonul (fax, e-mail) solicitantului;
  • obiectul solicitarii de racordare (instalatii de producere, instalatii de distributie, instalatii consumatoare, inclusiv amplasamentul);
  • angajamentul solicitantului de a respecta codul tehnic al retelelor termice;
  • lista documentatiilor anexate cererii de racordare.

  Dupa ce ati obtinut avizul de principiu de la RADET, documentatia de racordare poate fi întocmita de orice proiectant de instalatii termice si verificata conform legii.
  Documentatia de racordare va contine si proiectul de retele termice (impus prin aviz, daca este cazul).


 • Documentatie tehnica aferenta cererii de racordare, care trebuie sa cuprinda, dupa caz, urmatoarele:
  • proiectul instalatiei interioare de incalzire;
  • proiectul modulului termic (impus prin aviz).

   Proiectele vor contine urmatoarele date specifice instalatiilor utilizatorilor:
   - punctul de delimitare al instalatiilor;
   - tipul agentului termic;
   - calculul necesarului de energie termica pentru incalzire si apa calda de consum si puterea termica in regimurile caracteristice;
   - energia termica necesara pe luna si an pe tipuri de agenti si pe moduri de utilizare;
   - modul si tipul de utilizare a energiei termice;
   - indicii chimici de calitate a agentului termic;
   - cerintele privind siguranta în alimentare.

Important
 

Termenul de emitere al avizului la documentatia depusa este de 30 de zile lucratoare din momentul in care documentatia tehnica aferenta cererii de racordare depusa este completa.

Documentatia tehnica este avizata in CTE RADET si se va achita taxa de avizare proiect de 188,31 RON. Plata tarifului de avizare se va face in momentul depunerii documentatiei.

RADET va urmari executia lucrarilor de racordare pe baza de contract de dirigentie de santier, cu suportarea costurilor de catre solicitant.

RADET nu este obligat sa emita aviz tehnic de racordare in urmatoarele situatii:
- Cererea consumatorului adaugata la nivelul existent al consumului depaseste capacitatea maxima a surselor de producere a energiei termice sau capacitatea maxima de transport a retelei;
- Prin satisfacerea cererii s-ar incalca legile si reglementarile in vigoare;
- Solicitantul nu accepta respectarea prevederilor aplicabile din legile si reglementarile in vigoare.

Termenul de valabilitate al avizelor este de 12 luni de la data emiterii.

Dupa obtinerea avizului final de racordare se poate trece la executia lucrarilor avizate în proiectul de racordare.

Date contact
 

Informatii despre stadiul dosarului depus puteti obtine de la Direcția Tehnică - Colectiv Avize:
Adresa: Str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, Bucuresti
Telefon: 0372.757.909 (centrala) int. 139
Program: luni - vineri, între orele 8.00 - 13.00

Documente necesare
 • Acord de debranșare al Asociației de proprietari și al vecinilor cu avizul de principiu al Asociației de Proprietari
 • Proiect de debranșare pentru întocmirea Referatului de specialitate privind debranșarea
 

Notă:

Tariful privind verificarea documentației tehnice de debranșare este de 59,34 lei, fără TVA, conform Hotărârii C.G.M.B. nr. 126/2008, achitarea facturii realizându-se la Casieriile RADET sau la sediul Băncii Comerciale Române; Plata tarifului de verificare a documentației de debranșare se va face conform mențiunilor din factură (în termen de 15 zile / imediat).

Tariful privind lucrările de debranșare se va calcula în funcție de numărul de etaje pe care le are blocul și de tipul de legătură existent al radiatoarelor din apartament, respectiv înfiletare / sudură, acest tarif variind între 47 și 85 lei pentru primul calorifer, urmând ca fiecare calorifer adăugat să se tarifeze cu 8 lei, preț fără TVA.

RADET București nu eliberează alte aprobări referitoare la executarea debranșărilor.

Dupa depunerea cererii de debransare, RADET elibereaza un aviz de principiu în care sunt comunicate conditiile legale pe care solicitantul trebuie sa le îndeplineasca pentru a se debransa, precum si continutul proiectului de debransare ce urmeaza a fi întocmit.
Documentatia de debransare poate fi întocmita de orice proiectant de instalatii termice si verificata conform legii.

Date contact
 

Informatii despre stadiul dosarului depus puteti obtine de la Direcția Tehnică - Colectiv Avize:
Adresa: Str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, Bucuresti
Telefon: 0372.757.909 (centrala) int. 139
Program: luni - vineri, între orele 8.00 - 13.00

Important
 

Cu referatul tehnic privind debransarea, aprobat de adunarea generala a Asociatiei de Proprietari, solicitantul trebuie sa se prezinte la Sectia de Termoficare de care apartine, pentru a i se intocmi devizul de plata aferent lucrarilor de debransare, ce este functie de apartamentul ce solicita debransarea si cantitatea de apa din instalatie ce se pierde prin golire.

Devizul se achita de catre solicitant la casieria RADET din Str. Cavafii Vechi nr.15.

Solicitantul face dovada achitarii devizului la Sectia de Termoficare de care apartine. Angajatii RADET vor anunta data cand se va realiza in fapt debransarea.

Debransarea se va efectua de catre personalul Sectiei de Termoficare, care va intocmi un "proces-verbal de debranșare" în 4 exemplare.

Termenul de valabilitate al avizelor este de 12 luni de la data emiterii.

Dupa debransarea efectiva realizata de catre personalul Sectiei de termoficare de care apartine solicitantul, reprezentantul Asociatiei de Proprietari trebuie sa se prezinte la Serviciul Vânzare Facturare Recuperare Creanțe pentru a întocmi un act aditional la contractul existent care sa contina noile SET (Suprafete Echivalente Termic).

Documente necesare
 

Cerere de separare cu viza si stampila Asociatiei de Proprietari ce doreste separarea

 

Nota:
Documentatia de separare scari poate fi întocmita de orice proiectant de instalatii termice si verificata conform legii.

Date contact
 

Informatii despre stadiul dosarului depus puteti obtine de la Direcția Tehnică - Colectiv Avize:
Adresa: Str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, Bucuresti
Telefon: 0372.757.909 (centrala) int. 139
Program: luni - vineri, între orele 8.00 - 13.00

Important
 

Realizarea separarii acolo unde se impun modificari in instalatie, se face pe baza de proiect intocmit de personal de specialitate, avizat de RADET si executat de firme agreate de RADET. Costurile se suporta de catre solicitantul separarii.

Pentru documentatia tehnica intocmita pentru modificarile instalatiei se achita o taxa de avizare proiect in valoare de 188,31 RON. Plata tarifului de avizare se va face in momentul depunerii documentatiei.

Termenul de valabilitate al avizelor este de 12 luni de la data emiterii.