icon-calorifer

Servicii • Furnizare energie termică

Contract furnizare energie termică
Modificări date contractuale
 1. Modificarea și completarea contractului de furnizare energie termică sau a anexelor acestuia, se realizează prin încheierea de acte adiționale: modificări la nivel de conducere în cadrul asociației (a reprezentantului legal); modificarea adresei de destinație a facturilor de energie termică; schimbarea denumirii societății; modificarea datelor specifice: corpuri de încălzire, număr robinete apă caldă, mod alimentare etc.
 2. În cazul modificării codului unic de înregistrare fiscală (CIF) se impune încheierea unui nou contract de furnizare cu noua persoană juridică.
Transformarea din asociație de locatari în asociație de proprietari

În acest caz se impune reînnoirea formelor legale de contract furnizare energie termică.

Rezilierea contractului
 • Orice solicitare de reziliere a contractului de furnizare a energiei termice, se face în scris și se înregistrează la Registratura R.A.D.E.T.;
 • Consumatorul trebuie să permită accesul personalului R.A.D.E.T. în spațiul care face obiectul contractului în vederea sistării furnizării energiei termice;
 • În cazul în care punctul de consum este situat într-un apartament din cadrul unui imobil tip condominiu, rezilierea contractului de furnizare a energiei termice se poate realiza în următoarele condiții:
  - Destinația apartamentului care face obiectul contractului revine la destinația inițială, respectiv cea de locuință;
  - Debranșarea instalațiilor termice aferente apartamentului, de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, cu respectarea legislației în vigoare (Legea nr. 51/2006 și Legea nr. 325/2006).
 • Consumatorul are obligația de a achita toate datoriile către furnizor pâna la data sistării furnizării energiei termice.
Informații importante
 
 1. În cazul imobilelor care au mai multe scări dotate cu grupuri de măsurare/contoare și o singură asociație constituită la nivel de imobil, emiterea de facturi separate pe scări se va face prin încheierea unui nou contract de furnizare a energiei termice cu clauze speciale sau încheierea unui act adițional.
 2. În cazul constituirii mai multor asociații de proprietari în cadrul unui imobil (pe scări/ tronsoane), pentru încheierea de contracte separate cu fiecare asociație legal constituită și implicit emiterea de facturi separate, trebuie îndeplinite următoarele condiții:
  • Să existe posibilități tehnice de separare a instalațiilor termice pe scări / tronsoane *;
  • Să existe grup de masurare / contoare la nivel de scară / tronson;
  • Pentru imobilul respectiv să nu se înregistreze debite la RADET. Dacă există debite, acestea trebuie să fie împarțite și recunoscute de fiecare asociație în baza unui Proces-verbal încheiat la sediul Serviciului Contracte.

* Nota privind existența posibilităților tehnice de separare pe scări împreună cu schița de delimitare a instalațiilor termice între consumator și furnizor sunt întocmite de Sectia Distribuție la care este arondat imobilul dumneavoastră.

Nu uitati!
Pentru incheierea contractului, modificarea datelor contractuale sau rezilierea contractului aveti nevoie de stampila asociatiei, firmei etc.

Date contact
 

Informații suplimentare se pot obține de la Direcția Comercială - Departamentul Furnizare Clienți - Biroul Contracte Utilizatori:
Adresa: Str. Sfinții Apostoli nr. 14, sector 5, Bucuresti
Telefon: 0372.757.000; 0372.757.008