icon-calorifer

Despre noi • Structură

Conducerea RADET București
ROMINSOLV S.P.R.L. Administrator Judiciar
CHIRIȚĂ Sorin Administrator Special
CREȚU-SÂRBU Claudiu Ionuț Director General Adjunct (comercial - dezvoltare)
STRATULAT Adriana Director General Adjunct (tehnic - operațional)
UNTEA Virgil Director Direcția Termoenergetică
GÎTLAN Adrian Director Direcția Mecano - Energetică
OLTEANU Ioana Director Direcția Tehnică
MITRAN Maria Director Direcția Economică
DOBRE Cristina-Marilena Director Direcția Juridică
MĂNESCU Maria Director Direcția Resurse Umane
COPOIU Marcel Director Direcția Comercială
STANCIU Dumitru Inginer șef Direcția Termoenergetică
TURCULEASA Cristian-Valentin Inginer șef Direcția Termoenergetică
UNTEA George-Adrian Inginer șef Direcția Mecano - Energetică
MIHAI Monica Șef Departament Achiziții Publice
MIHAIL Ioan-Bogdan Șef Departament Corp de Control
ANTON Cristian Ioan Șef Departament Marketing și Dezvoltare
NIȚESCU Diana Șef Departament Furnizare Clienți
TĂBĂCARU Cristian Contabil șef Departament Furnizare Clienți
Conducerea - declarații de avere și interese
Nr. crt. Nume Funcție Declarații de avere și de interese
2014 2015 2016 2017
1. CHIRIȚĂ Sorin Administrator Special - - AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
2. CREȚU-SÂRBU Claudiu Ionuț Director General Adjunct (comercial - dezvoltare) - - AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
3. STRATULAT Adriana Director General Adjunct (tehnic - operațional) - - - AVERE
INTERESE
4. UNTEA Virgil Director Direcția Termoenergetică - - - AVERE
INTERESE
5. GÎTLAN Adrian Director Direcția Mecano - Energetică - - - AVERE
INTERESE
6. OLTEANU Ioana Director Direcția Tehnică - - AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
7. MITRAN Maria Director Direcția Economică AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
8. DOBRE Cristina-Marilena Director Direcția Juridică AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
9. MĂNESCU Maria Director Direcția Resurse Umane - - - AVERE
INTERESE
10. COPOIU Marcel Director Direcția Comercială - - AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
11. STANCIU Dumitru Inginer șef Direcția Termoenergetică - - AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
12. TURCULEASA Cristian-Valentin Inginer șef Direcția Termoenergetică - - AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
13. UNTEA George-Adrian Inginer șef Direcția Mecano - Energetică - - - AVERE
INTERESE
14. MIHAI Monica Șef Departament Achiziții Publice - - - AVERE
INTERESE
15. MIHAIL Ioan-Bogdan Șef Departament Corp de Control - - AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
16. ANTON Cristian Ioan Șef Departament Marketing și Dezvoltare - - - AVERE
INTERESE
17. NIȚESCU Diana Șef Departament Furnizare Clienți - - - AVERE
INTERESE
18. TĂBĂCARU Cristian Contabil șef Departament Furnizare Clienți - - - AVERE
INTERESE

Organigrama aprobată prin decizia nr. 295/08.05.2017 a Administratorului Special al RADET București, aprobată de către Administratorul Judiciar al RADET București

Regulamentul de Organizare și Funcționare RADET București


Nr. crt. Nume Funcție Declarații de avere și de interese
Deținută Actuală pe perioada mandatului la final de mandat
1. Marian AGIU Membru Consiliu de Administrație - AVERE 2013 INTERESE 2013 AVERE INTERESE
2. Nicolae NICULESCU Membru Consiliu de Administrație - AVERE 2013 INTERESE 2013 AVERE INTERESE
3. Cristian MARINESCU Membru Consiliu de Administrație - AVERE 2013
AVERE 2014
INTERESE 2013
INTERESE 2014
AVERE INTERESE
4. Marian AGIU Membru Consiliu de Administrație - AVERE 2014 INTERESE 2014 AVERE INTERESE
5. Nicolae NICULESCU Membru Consiliu de Administrație - AVERE 2014 INTERESE 2014 AVERE INTERESE
6. Costin BEREVOIANU Președinte Consiliu de Administrație - AVERE 2013
AVERE 2014 mandat 1 - inceput
AVERE 2014 mandat 1 - final
AVERE 2014 mandat 2 - inceput
INTERESE 2013
INTERESE 2014 mandat 1 - inceput
INTERESE 2014 mandat 1 - final
INTERESE 2014 mandat 2 - inceput
AVERE INTERESE
7. Valentin TIMNEA Membru Consiliu de Administrație - AVERE 2010
AVERE 2011
AVERE 2012
AVERE 2013
AVERE 2014 mandat 1 - inceput
AVERE 2014 mandat 1 - final
AVERE 2014 mandat 2 - inceput
INTERESE 2010
INTERESE 2011
INTERESE 2012
INTERESE 2013
INTERESE 2014 mandat 1 - inceput
INTERESE 2014 mandat 1 - final
INTERESE 2014 mandat 2 - inceput
AVERE INTERESE
8. Robert SEREMETA Membru Consiliu de Administrație - AVERE 2013
AVERE 2014 mandat 1 - inceput
AVERE 2014 mandat 1 - final
AVERE 2014 mandat 2 - inceput
INTERESE 2013
INTERESE 2014 mandat 1 - inceput
INTERESE 2014 mandat 1 - final
INTERESE 2014 mandat 2 - inceput
AVERE INTERESE
9. Gheorghe AMZĂR Membru Consiliu de Administrație - AVERE 2013
AVERE 2014 mandat 1 - inceput
AVERE 2014 mandat 1 - final
AVERE 2014 mandat 2 - inceput
INTERESE 2013
INTERESE 2014 mandat 1 - inceput
INTERESE 2014 mandat 1 - final
INTERESE 2014 mandat 2 - inceput
AVERE INTERESE
10. Silviu COSTACHIE Membru Consiliu de Administrație - AVERE 2014 mandat 1 - inceput
AVERE 2014 mandat 1 - final
AVERE 2014 mandat 2 - inceput
INTERESE 2014 mandat 1 - inceput
INTERESE 2014 mandat 1 - final
INTERESE 2014 mandat 2 - inceput
AVERE INTERESE
11. Rizia TUDORACHE Membru Consiliu de Administrație -        
12. Gabriel DUMITRASCU Președinte Consiliu de Administrație - AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE
13. Alin CHITU Membru Consiliu de Administrație - AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE
14. Antonel TANASE Membru Consiliu de Administrație - AVERE I 2015
AVERE II 2015
AVERE 2016
INTERESE I 2015
INTERESE II 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE
15. Andreea MIU Membru Consiliu de Administrație - AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE
16. Marian AGIU Membru Consiliu de Administrație Șef Birou Prestări Servicii AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE AVERE
17. Sorin CHIRIȚĂ
(vezi CV)
Președinte Consiliu de Administrație Administrator Special AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
18. Andrei Călin ANASTASIU
(vezi CV)
Membru Consiliu de Administrație - AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
19. Virgil PĂUN
(vezi CV)
Membru Consiliu de Administrație - AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
20. Marian DOBRIN
(vezi CV)
Membru Consiliu de Administrație - AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
21. Nicolae ROTILEANU
(vezi CV)
Membru Consiliu de Administrație - AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
22. Claudiu Ionuț CREȚU-SÂRBU
(vezi CV)
Membru Consiliu de Administrație Director General Adjunct interimar (tehnic) AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
Nr. crt. Nume Funcție Declarații de avere și de interese
Deținută Actuală pe perioada mandatului la final de mandat
1. Marian AGIU Director General - AVERE 2013
AVERE 2014
INTERESE 2013
INTERESE 2014
AVERE INTERESE
2. Ioan Silviu ALBESCU Director Direcția Comercială - AVERE 2014 INTERESE 2014 AVERE INTERESE
3. Daniela CEVEI Director Direcția Economică - AVERE 2013
AVERE 2014
INTERESE 2013
INTERESE 2014
AVERE INTERESE
4. Ioana BĂLAN Director Interimar Direcția Economică Șef Serviciul Contabilitate de Gestiune AVERE 2014 INTERESE 2014 AVERE INTERESE
5. Florian BERTEA Inginer Șef Divizia Transport - AVERE 2010
AVERE 2011
AVERE 2012
AVERE 2013
INTERESE 2010
INTERESE 2011
INTERESE 2012
INTERESE 2013
AVERE INTERESE
6. Florian POPA Director Direcția Producere și Exploatare - AVERE 2013
AVERE 2014
INTERESE 2013
INTERESE 2014
AVERE INTERESE
7. Cristian UNTEA Preluare atribuții și responsabilități
Director Direcția Producere și Exploatare
Șef Serviciul Dispecerat General AVERE 2015 INTERESE 2015 AVERE INTERESE
8. Adrian-Mircea TEODORESCU Director General Interimar - AVERE 2014 INTERESE 2014 AVERE INTERESE
9. Toșa IOVANOVICI Director Interimar Direcția Comercială Specialist îmbunătățire procese AVERE 2014 INTERESE 2014 AVERE INTERESE
10. Adrian-Mircea TEODORESCU Director General Adjunct - AVERE 2015 INTERESE 2015 AVERE INTERESE
11. Ion-Gabriel TĂNASE Director General Șef Cabinet Consilieri AVERE 2015 INTERESE 2015 AVERE INTERESE
12. Valentin VIȚALARIU Director General Adjunct Director General AVERE 2015 INTERESE 2015 AVERE INTERESE
13. Mihail Ardenel VASILE Director Direcția Tehnică Șef Biroul Prestări Servicii AVERE 2014 AVERE 2015 INTERESE 2014 INTERESE 2015 AVERE INTERESE
14. Claudiu Ionuț CREȚU-SÂRBU Director Direcția Control Managementul Calității și Mediu Consilier AVERE 2014 AVERE 2015 INTERESE 2014 INTERESE 2015 AVERE INTERESE
15. Valentin VIȚALARIU Director General - AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2015 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
16. Marian AGIU Director General Adjunct (producție) Șef Biroul Prestări Servicii AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE
17. Daniel ALEXANDRU Director General Adjunct (tehnic) Șef Serviciul Tehnic AVERE 2014
AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2014
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE
18. Lucian-Constantin COVRIG Director Direcția Comercială Consilier AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE
19. Ion VOICU Inginer Șef Sucursala Sud Inginer Sucursala Nord AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
20. Virgil UNTEA
(vezi CV)
Director General interimar Director General Adjunct interimar (producție) AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
21. Cristian Valentin TURCULEASA Director General Adjunct interimar (producție) Inginer Șef Sucursala Sud AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
22. Gerard-Adrian BUCUR Director Direcția Tehnică Șef Atelier Construcții Montaj AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE
23. Virgil UNTEA Inginer Șef Sucursala Nord Director Direcția Termoenergetică AVERE 2014 INTERESE 2014 AVERE INTERESE
24. Adrian GÎTLAN Inginer Șef (pe perioada determinata) Sucursala Nord Director Direcția Mecano - Energetică AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE
25. Virgil UNTEA Director Direcția Producere și Exploatare Director Direcția Termoenergetică AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2016
INTERESE 2015
AVERE INTERESE
26. Ioana OLTEANU Șef Serviciul Proiectare Director Direcția Tehnică - -    
27. Virgil UNTEA Director General Adjunct interimar (producție) Director Direcția Termoenergetică AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
28. Adrian GÎTLAN Director interimar Direcția Producere și Exploatare Director Direcția Mecano - Energetică AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
29. Doina BUZI Director Direcția Resurse Umane - AVERE 2014
AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2014
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE