icon-calorifer

Despre noi • Prezentare generală

Starea regiei: În faliment, in bankruptcy, en faillite, conform Încheierii de sedinţă din data 17.04.2019 pronunţată de Tribunalului Bucureşti secţia a VII a Civilă în Dosar nr. 35232/3/2016

Lichidator judiciar: Consortiul format din CITR Filiala Ilfov S.P.R.L. cu sediul în Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae nr.61, et.3, ap.11, Jud. Ilfov şi cu procesual ales în Bucureşti, str. Gara Herastrău nr.4, Cladirea A, et.3, Sector 2, inmatriculata la Registrul Formelor de Organizare UNPIR sub nr.RFO0401/2009 - www.citr.ro şi AKTIV LEX INSOLVENŢĂ S.P.R.L cu sediul în Bucureşti, Str. Turturelelor nr.50, et.1, Sector 3, număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO 0662/2013 - www.aktiv-lex.ro, Consorţiu desemnat în calitate de lichidator, conform Încheierii de şedinţa pronunţate în data de 27.05.2020 de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr.37278/3/2019

Licenţa nr. 2025/13.06.2017 pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică acordată operatorului Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti

R.A.D.E.T. Bucureşti a fost administratorul celui mai mare sistem de termoficare din România. Regia a furnizat energie termică pentru aproximativ 562.000 de apartamente, reprezentând aproximativ 8.200 de blocuri de locuinţe şi 320 imobile, precum şi pentru aproximativ 4900 de instituţii, obiective sociale şi agenţi economici.

R.A.D.E.T. Bucureşti a avut ca obiect de activitate transportul, producerea, distribuția și furnizarea de energie termică. Complementar, a desfășurat și alte activități pentru susținerea obiectului de activitate, in conformitate cu statutul propriu și cu legislația în vigoare (mentenanță echipamente, remediere avarii aparute in sistem, proiectare, IT etc.).


Sistemul de alimentare centralizata cu energie termica

Sistemul de termoficare al municipiului Bucuresti se prezinta ca un ansamblu de instalatii termoenergetice bine definit prin care se asigura încalzire si apa calda de consum.

Sistemul de alimentare centralizata cu energie termica din orasul Bucuresti cuprinde:
• unitati de producere;
• retea de transport a apei fierbinti pentru sistemul de termoficare;
• retea de distributie a agentului termic secundar pentru prepararea apei calde de consum si asigurarea incalzirii;
• puncte termice, statii centralizate şi module termice cu instalatiile si utilajele aferente.

RADET are în exploatare:

 • Sistemul de transport şi distribuţie compus din:
  954,09 km conducte - reţele termice primare
  2963,3 km conducte - reţele termice secundare
 • Obiective:
  1027 Puncte Termice, Staţii Centralizatoare, module termice
  47 Centrale Termice cvartal
  1 Centrală Termică de Zonă Casa Presei

radet-bucuresti-1
radet-bucuresti-2
radet-bucuresti-3