icon-calorifer

Despre noi • Structură

Conducerea RADET Bucureşti
Nr. crt. Nume Funcţie Declaraţii de avere şi de interese CV
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. CITR Filiala Ilfov S.P.R.L. Lichidator Judiciar - - - - - - - -
2. AKTIV LEX INSOLVENŢĂ S.P.R.L. Lichidator Judiciar - - - - - - - -
3. HARITONOVICI Tania Administrator Special - - - - - - AVERE
INTERESE
-
4. ALEXANDRU Daniel Director General Adjunct - - - - - - AVERE
INTERESE
-

Organigrama generală RADET Bucureşti, în vigoare de la data de 01.03.2021

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare RADET Bucureşti (extras), în vigoare de la data de 01.07.2019


Nr. crt. Nume Funcţie Declaraţii de avere şi de interese
Deţinută Actuală pe perioada mandatului la final de mandat
1. DUMITRAŞCU Gabriel Preşedinte Consiliu de Administraţie - - - - -
2. CHITU Alin Membru Consiliu de Administraţie - - - - -
3. TĂNASE Antonel Membru Consiliu de Administraţie - - - - -
4. MIU Andreea Membru Consiliu de Administraţie - - - - -
5. AGIU Marian Membru Consiliu de Administraţie Şef Birou Prestări Servicii - - - -
6. CHIRIŢĂ Sorin
(descarcă CV)
Preşedinte Consiliu de Administraţie Administrator Special - - - -
7. ANASTASIU Andrei Călin
(descarcă CV)
Membru Consiliu de Administraţie - - - - -
8. PĂUN Virgil
(descarcă CV)
Membru Consiliu de Administraţie - - - - -
9. DOBRIN Marian
(descarcă CV)
Membru Consiliu de Administraţie - - - - -
10. ROTILEANU Nicolae
(descarcă CV)
Membru Consiliu de Administraţie - - - - -
11. CREŢU-SÂRBU Claudiu Ionuţ Membru Consiliu de Administraţie Director General Adjunct interimar (tehnic) - - - -
Nr. crt. Nume Funcţie Declaraţii de avere şi de interese
Deţinută Actuală pe perioada mandatului la final de mandat
1. TEODORESCU Adrian-Mircea Director General Adjunct - - - - -
2. TĂNASE Ion-Gabriel Director General Şef Cabinet Consilieri - - - -
3. VIŢALARIU Valentin Director General Adjunct Director General - - - -
4. VASILE Mihail Ardenel Director Direcţia Tehnică Şef Biroul Prestări Servicii - - - -
5. CREŢU-SÂRBU Claudiu Ionuţ Director Direcţia Control Managementul Calităţii şi Mediu Consilier - - - -
6. VIŢALARIU Valentin Director General - - - - -
7. AGIU Marian Director General Adjunct (producţie) Şef Biroul Prestări Servicii - - - -
8. ALEXANDRU Daniel Director General Adjunct (tehnic) Şef Serviciul Tehnic - - - -
9. COVRIG Lucian-Constantin Director Direcţia Comercială Consilier - - - -
10. VOICU Ion Inginer Şef Sucursala Sud Inginer Sucursala Nord - - -
11. UNTEA Virgil
(descarcă CV)
Director General interimar Director General Adjunct interimar (producţie) - - -
12. TURCULEASA Cristian Valentin Director General Adjunct interimar (producţie) Inginer Şef Sucursala Sud - - -
13. BUCUR Gerard-Adrian Director Direcţia Tehnică Şef Atelier Construcţii Montaj - - - -
14. UNTEA Virgil
(descarcă CV)
Inginer Şef Sucursala Nord Director Direcţia Termoenergetică - - - -
15. GÎTLAN Adrian Inginer Şef (pe perioada determinata) Sucursala Nord Director Direcţia Mecano - Energetică - - - -
16. UNTEA Virgil
(descarcă CV)
Director Direcţia Producere şi Exploatare Director Direcţia Termoenergetică - - - -
17. OLTEANU Ioana Şef Serviciul Proiectare Director Direcţia Tehnică - - - -
18. UNTEA Virgil
(descarcă CV)
Director General Adjunct interimar (producţie) Director Direcţia Termoenergetică - - - -
19. GÎTLAN Adrian Director interimar Direcţia Producere şi Exploatare Director Direcţia Mecano - Energetică - - - -
20. BUZI Doina Director Direcţia Resurse Umane - - - - -
21. STRATULAT Adriana
(descarcă CV)
Director General Adjunct (tehnic - operaţional) Director General Adjunct (comercial - dezvoltare) - - - -
22. GÎTLAN Adrian
(descarcă CV)
Director Direcţia Mecano - Energetică Director General Adjunct (tehnic - operaţional) - - AVERE INTERESE
23. NIŢU Răzvan-Ionuţ
(descarcă CV)
Administrator Special - - - AVERE INTERESE
24. UNTEA George-Adrian
(descarcă CV)
Inginer şef Direcţia Mecano-Energetică Director Direcţia Mecano-Energetică - - AVERE INTERESE
25. STRATULAT Adriana
(descarcă CV)
Director General Adjunct (comercial - dezvoltare) - - - AVERE INTERESE
26. OLTEANU Ioana
(descarcă CV)
Director Direcţia Tehnică Şef Biroul Mecano-Energetic AVERE 2018 INTERESE 2018 AVERE INTERESE
27. COPOIU Marcel
(descarcă CV)
Director Direcţia Comercială Şef Departamentul Contoare AVERE 2018 INTERESE 2018 AVERE INTERESE
28. VOICU Ion Inginer şef Direcţia Mecano-Energetică Inginer şef Divizia Reţea Primară AVERE 2018 INTERESE 2018 AVERE INTERESE
29. TOMA - MIHAI Monica
(descarcă CV)
Şef Departament Achiziţii Publice Şef Serviciul Achiziţii Publice AVERE 2018 INTERESE 2018 AVERE INTERESE
30. MIHAIL Ioan-Bogdan
(descarcă CV)
Şef Departament Corp de Control Şef Serviciul Control Intern şi Financiar de Gestiune AVERE 2018 INTERESE 2018 AVERE INTERESE
31. OPREA Luminiţa preluare atribuţii şi responsabilităţi ale postului de
Şef Departament Marketing şi Dezvoltare
Şef Biroul Marketing AVERE 2018 INTERESE 2018 AVERE INTERESE
32. NIŢESCU Diana
(descarcă CV)
Şef Departament Furnizare Clienţi Şef Serviciul Facturare AVERE 2018 INTERESE 2018 AVERE INTERESE
33. TĂBĂCARU Constantin-Cristian
(descarcă CV)
Contabil şef Departament Furnizare Clienţi Şef Serviciul Facturare
AVERE 2018
INTERESE 2018 AVERE INTERESE
34. TEODORESCU Adrian-Mircea Director Direcţia Comercială - - - AVERE INTERESE
35. STANCIU Dumitru Inginer şef Direcţia Mecano-Energetică - AVERE 2018 INTERESE 2018 AVERE INTERESE
36. IVAN George-Alexandru
(descarcă CV)
Director Direcţia Comercială - AVERE 2018 INTERESE 2018 AVERE INTERESE
37. OPREA Petre Inginer şef Direcţia Mecano-Energetică Inginer şef Direcţia Termoenergetică AVERE 2018
AVERE 2019
INTERESE 2018
INTERESE 2019
AVERE INTERESE
38. TURCULEASA Cristian-Valentin Inginer şef Direcţia Termoenergetică Inginer şef Direcţia Mecano-Energetică AVERE 2018
AVERE 2019
INTERESE 2018
INTERESE 2019
AVERE
INTERESE
39. BURGHIU David-Alexandru Administrator Special - AVERE 2018
AVERE 2019
INTERESE 2018
INTERESE 2019
AVERE INTERESE
40. HARITONOVICI Tania Director General Adjunct (comercial - dezvoltare) Administrator Special AVERE 2018
AVERE 2019
INTERESE 2018
INTERESE 2019
AVERE
INTERESE
41. COPOIU Marcel
(descarcă CV)
Şef Departamentul Contoare - AVERE 2018
AVERE 2019
INTERESE 2018
INTERESE 2019
AVERE INTERESE
42. GÎTLAN Adrian
(descarcă CV)
Director General Adjunct (tehnic-operaţional) - AVERE 2018
AVERE 2019
AVERE 2020
INTERESE 2018
INTERESE 2019
INTERESE 2020
AVERE INTERESE
43. UNTEA Virgil
(descarcă CV)
Director Direcţia Termoenergetică - AVERE 2018
AVERE 2019
AVERE 2020
INTERESE 2018
INTERESE 2019
INTERESE 2020
AVERE INTERESE
44. UNTEA George-Adrian
(descarcă CV)
Director Direcţia Mecano-Energetică - AVERE 2018
AVERE 2019
AVERE 2020
INTERESE 2018
INTERESE 2019
INTERESE 2020
AVERE INTERESE
45. MITRAN Maria
(descarcă CV)
Director Direcţia Economică - AVERE 2018
AVERE 2019
AVERE 2020
INTERESE 2018
INTERESE 2019
INTERESE 2020
AVERE INTERESE
46. DOBRE Cristina-Marilena Director Direcţia Juridică - AVERE 2018
AVERE 2019
AVERE 2020
INTERESE 2018
INTERESE 2019
INTERESE 2020
AVERE INTERESE
47. MĂNESCU Maria
(descarcă CV)
Director Direcţia Resurse Umane - AVERE 2018
AVERE 2019
AVERE 2020
INTERESE 2018
INTERESE 2019
INTERESE 2020
AVERE INTERESE
48. GOJGAR Ilie Director Direcţia Comercială - AVERE 2019
AVERE 2020
INTERESE 2019
INTERESE 2020
AVERE INTERESE
49. VOICU Ion Inginer şef Divizia Reţea Primară - AVERE 2019
AVERE 2020
INTERESE 2019
INTERESE 2020
AVERE INTERESE
50. MORARU Daniel Inginer şef Divizia Centrale Termice - AVERE 2018
AVERE 2019
AVERE 2020
INTERESE 2018
INTERESE 2019
INTERESE 2020
AVERE INTERESE
51. TURCULEASA Cristian-Valentin Inginer şef Direcţia Mecano-energetică - AVERE 2020 INTERESE 2020 AVERE INTERESE
52. STOLOJAN Adriana Şef Departamentul Proiectare, Tehnic şi Avize - AVERE 2018
AVERE 2019
AVERE 2020
INTERESE 2018
INTERESE 2019
INTERESE 2020
AVERE INTERESE