icon-calorifer

Despre noi • Protecţia datelor

Scrisoare de informare

Începând cu data de 25 mai 2018 se aplică Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca organizaţie responsabilă, Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti - "RADET" respectă drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor fizice, în special dreptul la protecţia datelor cu caracter personal.

Pentru a fi transparenţi cu dumneavoastră şi pentru a vă permite să aveţi un control cu privire la modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în cadrul activităţilor pe care le desfăşurăm, la nivelul organizaţiei am implementat o serie de politici, proceduri şi măsuri eficiente care asigură confidenţialitatea şi securitatea adecvată a datelor personale.

Pentru a asigura conformitatea normelor de protecţie a datelor cu caracter personal:

protectie-date

Am desemnat un responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal şi am creat o adresă de e-mail unde puteţi adresa orice întrebare despre modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale.
E-mail: dpo@radet.ro
Telefon: 0724 388 572

protectie-date

Am creat o Politică generală de prelucrare a datelor cu caracter personal care asigură o prelucrare legală, echitabilă și transparentă a datelor cu caracter personal, facilitează exercitarea drepturilor persoanelor vizate și prevede măsurile tehnice și organizatorice luate pentru a asigura securitatea adecvată a datelor personale.

protectie-date

De asemenea, am creat o Politică de confidențialitate, o Politică cookies şi o Politică Anti-Spam prin care vă informăm despre modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacţionaţi cu noi prin intermediul site-ului www.radet.ro.

În ceea ce priveşte drepturile recunoscute de Regulamentul (UE) 2016/679, am creat o procedură prin care puteţi obţine din partea noastră o confirmare a faptului că prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, prin care să vă acordăm accesul la datele dumneavoastră, precum şi posibilitatea de a vă exercita drepturile pentru rectificarea, ştergerea, restricţionarea şi portarea datelor, dreptul la opoziţie şi dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

Pentru exercitarea unuia sau mai multor drepturi este necesar să completaţi Formularul privind cererile persoanelor vizate, care, împreună cu dovada identității dumneavoastră, îl puteţi transmite prin poștă sau depune personal la sediul RADET Bucureşti, situat în Municipiul Bucureşti, str. Cavafii Vechi nr. 15, Sector 3, ori să îl comunicaţi prin intermediul poştei electronice la adresa de e-mail: dpo@radet.ro.

Datele cu caracter personal pe care ni le furizaţi prin completarea formularului de mai sus vor fi prelucrate de noi în scopul soluţionării cererii dumneavoastră, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care ne revine potrivit legii. Aceste date vor fi prelucrate pe o perioadă de 12 luni de la data înregistrării cererii, după care documentele vor fi arhivate conform legii. În cazul în care nu sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale în acest scop vom fi în imposibilitatea de a soluţiona cererea dumneavoastră.

Totodată, vă informăm că angajamentul nostru de a respecta drepturile dumneavoastră în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal se extinde la toate nivelurile structurii organizatorice și este documentat prin politici şi proceduri relevante care pot demonstra că atât angajații noştri, cât și alte părți terţe din afacerea noastră înţeleg rolul şi responsabilităţile ce le revin în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

Pentru mai multe informaţii cu privire la protecţia datelor cu caracter personal puteţi vizita site-ul www.dataprotection.ro al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Municipiul Bucureşti, bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poştal 010336, România.